Arkistot kuukausittain: huhtikuu 2014

EVGA-hankkeen sähköauto kyyditti Euroopan parlamentin jäsentä sekä kansanedustajaa Kokkolassa

Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi ja kansanedustaja Oras Tynkkynen vierailivat Centria-ammattikorkeakoulussa maanantaina 28.4.2014. Vierailijat pääsivät sähköauton kyytiin ja tutustumaan Centrian tämän hetken suurimpaan hankkeenseen, Electric Vehicles Goes Arctic!, jonka tavoitteena on sähköisten ajoneuvojen ja latausjärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden ja komponenttien

Centrian arktinen tutkimusasematoiminta on käynnistetty uudessa sähköautohankkeessa

Yhtenä EVGA-hankkeen tehtäväkokonaisuutena on arktisen tutkimusaseman perustaminen, sen sisällön ja hyödynnettävyyden selvittäminen yhdessä hankkeessa mukana olevien yritystoimijoiden kesken on juuri käynnistetty. Arktisen Tutkimuskeskuksen (ARC) julkistamistilaisuus pidettiin Muoniossa huhtikuun alussa. Kansainvälinen seminaariosuus keskittyi erilaisten arktisten tutkimushankkeiden tuloksiin ja uusien tuotteiden ja

Sähköautojen latausverkosto laajenee uuden EU-direktiivin myötä

Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä säädökselle, jonka tarkoituksena on vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkaus- ja latauspisteiden takaaminen Euroopan laajuisesti. Tankkaus- ja latauspisteiden on oltava yhteisten standardien mukaisia. Esimerkiksi sähköauton lataamiseen käytettävät pistokkeiden tulee olla tulevaisuudessa standardin mukaisia. Tähän mennessä poliittiset aloitteet ovat