Arkistot kuukausittain: kesäkuu 2016

EVGA-hanke on päättynyt!

Centrian koordinoiman EVGA-hankkeen tutkimusprojektin sisällön toteutumisesta pyydetiin mukana olleilta yrityskumppaneilta palautetta erillisellä sidosryhmätyytyväisyyskyselyllä. Pyyntö kyselyn toteuttamiseen tuli ohjausryhmän jäseniltä kokouksessa Oulunsalossa 13.huhtikuuta 2016. Kysely toteutettiin kahden viikon aikana huhtikuun lopussa, vastauksia saapui 12 kpl, joten tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä ja kattavat kaikki hankkeessa mukana

EVGA-hankkeen loppuraportti ilmestynyt

EVGA – Electric Vehicles Goes Arctic –tutkimushanke päättyi 31.4.2016. Centrian julkaisusarjassa juuri ilmestyneessä raportissa kerrotaan hankkeesta ja sen keskeisistä tuloksista. Hankkeessa tehtiin yli 12 000 henkilötyötuntia sähköisen liikenteen ajoneuvojen, latausjärjestelmien ja niihin liittyvien palveluiden tutkimuksen ja kehittämisen parissa. EVGA-hanke on ollut Centrian