EVGA-hanke on päättynyt!

Centrian koordinoiman EVGA-hankkeen tutkimusprojektin sisällön toteutumisesta pyydetiin mukana olleilta yrityskumppaneilta palautetta erillisellä sidosryhmätyytyväisyyskyselyllä. Pyyntö kyselyn toteuttamiseen tuli ohjausryhmän jäseniltä kokouksessa Oulunsalossa 13.huhtikuuta 2016.

Kysely toteutettiin kahden viikon aikana huhtikuun lopussa, vastauksia saapui 12 kpl, joten tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä ja kattavat kaikki hankkeessa mukana olleet yritykset ja tärkeimmät toimintaan osallistuneet ohjausryhmän ulkopuoliset tärkeät yrityskumppanit. Sidosryhmäkyselyssä arvioitiin myös Centrian tutkimusprojektin tavoitteiden toteutumista sekä keskeisten tulosten hyödyllisyyttä mukana oleville yrityksille ja muille sidosryhmille. Tulosten perusteella tutkimusprojekti on onnistunut tavoitteissaan hyvin ja merkittävästi ylittänyt vastaajien odotukset hankkeelle. Yli 66 % vastaajista piti saavutettuja tutkimustuloksia normaalia parempana suorituksena, joka hieman ylitti odotukset. Kokonaisarvosanaksi sidosryhmän edustajista 2 ovat antaneet arvioksi erinomaisen suorituksen, he ovat tuloksiin erittäin tyytyväisiä. Heidän lisäksi 7 muuta vastaajaa kokee Centrian tutkimusprojektin suorituksen normaalia parempana, joka on selvästi ylittänyt heidän odotuksensa. Lisää EVGA-hankkeen loppuraportissa.

Centria kiittää hyvästä yhteistyöstä hankkeessa mukana olleita suomalaisia eri alojen yrityksiä, kumppaneita ja organisaatioita, jotka toivat tutkimukseen mukaan arvokasta osaamista muun muassa sähkö-, ICT-, kaupan ja ajoneuvotestausalalta.

Tutkimustuloksiimme perustuen voimme rohkaista kaikkia uuden ajoneuvon ostajia harkitsemaan vaihtoehtona myös markkinoilla olevia luotettavia, ekologisia ja luontoa säästäviä sähkö- tai hybridiajoneuvoja.

Näihin sanoihin, kuviin ja tunnelmiin – Centrian EVGA-hanke on päättynyt. Hyvää kevään ja kesän jatkoa kaikille!

Sakari Nokela
EVGA-hankkeen koordinaattori ja projektipäällikkö

Julkaistu kohteessa Uutiset