Mitä teemme?

Sähköauto talvella

Electric Vehicles Goes Arctic! -hankkeen (EVGA) tavoitteena on sähköisten ajoneuvojen latausjärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden ja komponenttien toimivuuden varmistaminen arktisten olosuhteiden ja yritysten liiketoiminnan näkökulmasta. Arktisen olosuhdeosaamisen tarpeet kasvavat, kun ajoneuvotekniikassa siirrytään perinteisestä polttomoottoritekniikasta yhä enemmän sähkö- ja hybriditekniikkaan. Uuden tekniikan myötä energia- ja ekotehokkuuden sekä arktisen ympäristösietoisuuden merkitys ajoneuvojen elinkaarikustannuksissa korostuu. Päätavoitteena hankkeessa on kartoittaa tarpeet ja ongelmat, jotka kohdistuvat sähköisten ajoneuvojen toimivuuteen ja toimintavarmuuteen. Sähköauto

Hankkeen tuloksena edistämme sähköisen liikenteen käyttöä, ja toimialan uusien kilpailukykyisten tuotteiden sekä edelläkävijäpalveluiden syntymistä. Arktiset toimintaedellytykset varmistetaan erilaisten testi- ja käyttöympäristöjen demonstraatioiden avulla. Keskitymme sähköisten ajoneuvojen testauspalveluiden ja järjestelmien kehittämiseen, sekä pohjoisen arktisen olosuhdeosaamisen hyödyntämiseen sähköisten ajoneuvojen latausinfrastruktuurin tuotteiden ja palveluiden luomisessa. Sähköauto

EVGA-kokonaisuuden toimintaan osallistuu useita suomalaisia eri alojen yrityksiä ja organisaatioita. Mukana olevat yritykset tulevat mm. sähkö-, ICT-, kaupan ja ajoneuvotestausalalta. Konsortiokumppanit tuovat kehittämiseen vahvaa olosuhde-, testaus- ja teknologiaosaamista sekä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Mukana ovat esimerkiksi Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy, Satavision Oy, Osuuskauppa Arina ja Pörhön autoliike Oulusta, Northern Engineering Oy Muoniosta, Kemppi Oy Lahdesta sekä Brand Factory Oy Espoosta. Sähköauto

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään olosuhteidemme erityispiirteet huomioivaa sähköautojen ja järjestelmien testausympäristöä, joka tukee yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä, lisää uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä ja pääsyä markkinoille. Centrian koordinoimassa tutkimuksessa etsitään vastauksia tiedonsiirtoteknologioiden, mittaus- ja testausjärjestelmien ja palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen tulevaisuuden vaatimusten mukaisiksi, sekä etsitään syväymmärrystä arktisille toimintaedellytyksille alueemme haastavissa ja vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Sähköauto

EVGA-hanke on osa Tekesin EVE – Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelmaa, jonka tavoitteena on auttaa sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän liiketoiminnan kehittymistä suomalaisissa yrityksissä vuoden 2010 noin 200 miljoonasta eurosta noin kahteen miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. EVE-ohjelman avulla halutaan luoda Suomeen sähköisten ajoneuvojen yrityksistä ja tutkijoista koostuva yhteisö, jolla on kiinteät yhteydet kansainvälisiin tutkimus- ja liiketoimintaverkostoihin. EVE-ohjelman tavoitteena on myös riittävän suurien testiympäristöjen käyttöönotto ja osallistuminen alan standardien kehittämiseen. Sähköauto