Sähköautojen latausverkosto laajenee uuden EU-direktiivin myötä

Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä säädökselle, jonka tarkoituksena on vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkaus- ja latauspisteiden takaaminen Euroopan laajuisesti. Tankkaus- ja latauspisteiden on oltava yhteisten standardien mukaisia. Esimerkiksi sähköauton lataamiseen käytettävät pistokkeiden tulee olla tulevaisuudessa standardin mukaisia.

Tähän mennessä poliittiset aloitteet ovat keskittyneet enemmän polttoaineisiin, eivätkä ole ottaneet kantaa niiden jakeluun. Kannustimien tarjoaminen ja koordinointi ovat myös olleet liian vähäisiä. EU:n jäsenvaltioiden on tarjottava minimi-infrastruktuuri vaihtoehtoisten polttoaineiden tankkaus- ja latausasemille uuden direktiivin myötä, sekä EU:n laajuiset standardit lataamiseen ja tankkaamiseen käytettäville tarvikkeille ja käyttäjien ohjeistukselle. EU:n varapuheenjohtaja Siim Kallas pitää uudistusta merkittävänä.

Lue lisää: plugit.fi

 

 

Merkitty:
Julkaistu kohteessa Uutiset